Sectie Thijsse, NEV

Home

Dit is een proefversie van een database voor entomologen, gericht op ecologie, natuurbeheer en advies. Wij zijn er vanuit gegaan dat te veel formulier-velden beter zouden zijn dan te weinig. Daar tegenover: er zijn weinig velden in de formulieren die verplicht zijn. Dus er zit nog veel vrijheid in de interpretatie van de formulieren.

Waar het om gaat is het het insect, de ecologie en alle advies dat gegeven kan worden op het gebied van natuurbeheer. Verschafte informatie kan summier of uitgebreid zijn. Als je naar de pagina Data invoeren kijkt, merk je dat er specifieke velden zijn, maar ook samenvattende velden. Wees specifiek als het kan, vat samen als dat beter uitkomt. En onthoud dat de meeste velden toch niet verplicht zijn. Waar het uiteindelijk om gaat is beheeradvies.

Deze rauwe gegevens zijn zelf te bekijken via dezelfde database. Maar zij zullen ook in een verwerkte vorm terechtkomen in onze Thijsse Wiki.

Ik ga er vanuit dat een groot deel van deze database goed uitgelegd wordt. Is dat niet zo, wil ik dat horen op shamesvoice'AT'gmail.com (waar 'AT' = @).

- Sectie Thijsse